Klub na Słowacji

Klub Turystyczny Gdzie Buty Poniosą ma swój odpowiednik na Słowacji.


Klub słowacki prowadzi następujące projekty:

Korona Gór Słowacji

Ten projekt to wersja istniejącego już projektu Korona Gór Słowacji z nieco zmienioną listą obiektów wg regionalizacji słowackiej dla słowackiego oddziału klubu KT GBP

Korona najwybitniejszych szczytów Słowacji

Projekt w przygotowaniu dla słowackiego oddziału klubu KT GBP.
(we współpracy z KZKG RP)