Regulamin

REGULAMIN KLUBU TURYSTYCZNEGO
GDZIE BUTY PONIOSĄ

I.     Postanowienia wstępne

1. Odznaki każdego stopnia KT GBP może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo. Warunkiem jest zakup pakietu startowego (książeczka potwierdzeń i odznaka klubowa),  realizacja wybranego projektu, oraz przedstawienie wypełnionej książeczki do weryfikacji, lub przesłanie maila z dokumentacją potwierdzającą realizację projektu.

2. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4, a 18 rokiem życia, oraz osoby dorosłe.

3. Odznaki projektów KT GBP można zdobywać wraz z innymi odznakami np. GOT PTTK, GOT PTT, KZKG RP, Wieże widokowe gór i pogórzy oraz innymi.

4. Każdy członek klubu bierze pod uwagę ryzyko związane z uprawianiem turystyki górskiej, krajoznawczej, rowerowej itp. i bierze za siebie całkowitą odpowiedzialność.

 5. Każdy nabywca pakietu startowego staje się jednocześnie członkiem klubu i zostaje mu nadany unikatowy numer.

6. Odznaki w poszczególnych projektach mogą być jedno- lub wielostopniowe w zależności od wielkości projektu (szczegółowe informacje będą zawarte w oddzielnych regulaminach projektów).

7. Okres zdobywania odznak jest nieograniczony, kolejność zdobywania poszczególnych: szczytów, obiektów z wykazu jest dowolna (chyba, że oddzielny regulamin stanowi inaczej), a wszystkie szczyty, obiekty zdobyte, odwiedzone przed jej utworzeniem (tj. 20.02.2021 r.) zostają zaliczone.

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Autora, a wszelkie pytania i wątpliwości można kierować bezpośrednio poprzez adres email:  gdziebutyponiosa@gmail.com.

II.     Weryfikacja i potwierdzenia

1.Podstawą weryfikacji projektów w KT GBP jest książeczka potwierdzeń, bądź dokumentacja zdjęciowa wysłana na adres: gdziebutyponiosa@gmail.com

2.W książeczce na odpowiedniej stronie należy wpisać datę zdobycia szczytu, odwiedzenia obiektu itp. w miarę możliwości przybić pieczątkę najbliższego obiektu turystycznego, gastronomicznego lub handlowego.

3.Jeśli podczas wycieczki obecny był przodownik lub przewodnik turystyki kwalifikowanej, wystarczy jego podpis i pieczątka z numerem. Można załączyć zdjęcie osoby zdobywającej w charakterystycznym miejscu i wkleić do książeczki, albo przesłać mailowo.

4. Po weryfikacji każdy uczestnik klubu ma możliwość zakupu unikatowej odznaki dedykowanej do projektu który realizuje. Nie ma możliwości zakupu tylko najwyższego stopnia!

5. Koszty przesyłki i zakupu odznak ponosi zdobywający. Koszty związane z zakupem materiałów klubowych (odznaki, książeczki itp.) oraz przesyłką ponosi zamawiający. Informacje o kosztach można znaleźć na stronie www klubu.

III.     Postanowienia końcowe

Każdy członek Klubu Turystycznego Gdzie Buty Poniosą wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do weryfikacji odznak i stworzenia ewidencji zdobywców na stronie www klubu. Dane te w dowolnym czasie będzie mógł modyfikować, zastrzec bądź usunąć, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych