Trójstyki Granic RP

W tym projekcie zajmiemy się trójstykami Polski, która ma takich punktów 6. 

Trójstyk jak sama nazwa wskazuje to styk trzech granic państw sąsiadujących ze sobą. W terenie jest to obszar oznaczany zazwyczaj jakimś obeliskiem, flagami państw oraz słupkami granicznymi.

Przejdź do:

_

*Pytacie co w związku z sytuacja na granicy z Białorusią i czy to dobry moment akurat na ten projekt… Myślę że tak jak każdy z Was liczę na normalizacje sytuacji za jakiś czas (oby jak najszybciej) i otwarcie tej strefy choćby dla turystyki. Nie mam na to jednak żadnego wpływu. Są jednak wśród nas osoby, które wcześniej miały możliwość zdobycia tych punktów i to dla nich również powstał ten projekt, bo jak wiecie u nas weryfikacja wsteczna obowiązuje w każdym projekcie.